.: . . , .; .: ; .: 603018, . . , . , . 58; .: 28.06.1967, . ; .: (2000); .: (1943), (1943); .: 1988-92 - . -, - . . ., . . ; .: 1992-94 - . , ; 1994-2001 1 , .; 2001 - , .; .: 1989 - . . / . . .; .: ; Email: sportfavorit@yundex.ru;
 
<::::::> <::::::> <::::::> <::::::>